V-Fugefres

V-Fuge proff

Brukes på vinkelsliper for å fjerne løs masse/krakelert mørtel
mellom mursteiner eller fjerne gamle fuger som skall ersattes
med nye. Brukes også til å lage spor/slisser i betong.
Diamantsegmentet har største bredde 9.5mm og går ut i en
spiss. Fresen er meget skarp og skjærer hurtig. Levetiden
er også meget bra. Perfekt verktøy for murere, elarbeidere etc.

Art.Nr: 100450 - Ø92/22,2 - V-Fuge 9,5 Nobb: 26473330
Art.Nr: 910001 - Ø180/22,2-V-Fuge 9,5 Nobb: 26473348

  • Klikk på bildet for å se større versjon
Sverre Hellum & sønn AS
Avdeling Tønsberg
Carl XV gate 19
Sjøsenteret, Vallø
N-3150 Tolvsrød
Tlf:+47 33 01 51 40
Fax:+47 33 01 51 44
Avdeling Oslo:
Jerikoveien 28 D
N-1067 Oslo
Tlf:+47 23 17 81 00
Fax:+47 23 17 81 01

glenn@hellumdiamant.com

Sverre Hellum & Sønn AS © 2009-21 - Innholdsoversikt