Ringsag

Ringsag

Ringsagmodulen løser alle skjæreoppdrag inntil 30cm. Armert betong/betong -sages med stor hastighet og full kontroll. Du kan kjøre i privathus (16Amp-1Fas-4Kw) og ute på anlegg 16Amp-3Fas-11kw. Dette er den kraftigste ringsagen på markedet. Den er også den letteste ringsagen. Minimalt med driftsutgifter sammenliknet med de ringsager som er på markedet i dag og masse mer krefter .

Ringsagmodul
Diamant ringsagblad:Ø400mm
Maks.skjæredybde:30 cm
Vekt:5 kg
Art Nr: 961011
Nobb: 47271594

  • Klikk på bildet for å se større versjon
Sverre Hellum & sønn AS
Avdeling Tønsberg
Carl XV gate 19
Sjøsenteret, Vallø
N-3150 Tolvsrød
Tlf:+47 33 01 51 40
Fax:+47 33 01 51 44
Avdeling Oslo:
Jerikoveien 28 D
N-1067 Oslo
Tlf:+47 23 17 81 00
Fax:+47 23 17 81 01

glenn@hellumdiamant.com

Sverre Hellum & Sønn AS © 2009-21 - Innholdsoversikt