Hycon Oljestrømsdeler

Trykkbegrensningsventil 160 Bar
Max trykk:240 Bar
Oljestrøm:Max 80 lpm
Oljestrøm ut:20,30 eller 40 lpm
Påmonteres gravemaskiner etc

Art.Nr: 9200021

Deleliste/Splitt Tegning

  • Klikk på bildet for å se større versjon
Sverre Hellum & sønn AS
Avdeling Tønsberg
Carl XV gate 19
Sjøsenteret, Vallø
N-3150 Tolvsrød
Tlf:+47 33 01 51 40
Fax:+47 33 01 51 44
Avdeling Oslo:
Jerikoveien 28 D
N-1067 Oslo
Tlf:+47 23 17 81 00
Fax:+47 23 17 81 01

glenn@hellumdiamant.com

Sverre Hellum & Sønn AS © 2009-21 - Innholdsoversikt