Du er her: Hellumdiamant.com » Kontakt Oss

 


Avdeling Tønsberg:

Besøksadresse:
Karl XV Gate 19
Sjøsenteret, Vallø
3150 Tolvsrød

Postadresse:
Boks 20
3166 Tolvsrød


Telefon: (+47) 33 01 51 40 
Telefax: (+47) 33 01 51 44 
Glenn@hellumdiamant.com

Avdeling Oslo:             

Besøksadresse:
Jerikovn. 28 D,
N-1067 Oslo

Telefon: (+47) 23 17 81 00
Telefax: (+47) 23 17 81 00
Glenn@hellumdiamant.com

Sverre Hellum & sønn AS
Avdeling Tønsberg
Carl XV gate 19
Sjøsenteret, Vallø
N-3150 Tolvsrød
Tlf:+47 33 01 51 40
Fax:+47 33 01 51 44
Avdeling Oslo:
Jerikoveien 28 D
N-1067 Oslo
Tlf:+47 23 17 81 00
Fax:+47 23 17 81 01

glenn@hellumdiamant.com

Sverre Hellum & Sønn AS © 2009-21 - Innholdsoversikt